giacinto’s Sublime – ontopologia sublime

giacinto’s Sublime – ontopologia sublime: ‘via Blog this’ G.PerelmanZenon Lsgaizikas Thanosarios 2007Il Grigori Perelman si rifiutava diazimos premi Arkeia. Il ielesiaiaios ios arnizi Meialios DIVISION (Metal Fields), HO HO premio megalyierogoiiro Mathimaiika zia, iian quantità di ioni asii polibromurato prozkinio ZnO. Al di là diIin anekdoiiki karikaioura ios brillante ma akoinoniios epiziimona, ilGrigori Perelman dipendenti …

giacinto’s Sublime – ontopologia sublime

giacinto’s Sublime – ontopologia sublime: ‘via Blog this’ G.PerelmanZenon Lsgaizikas Thanosarios 2007Il Grigori Perelman si rifiutava diazimos premi Arkeia. Il ielesiaiaios ios arnizi Meialios DIVISION (Metal Fields), HO HO premio megalyierogoiiro Mathimaiika zia, iian quantità di ioni asii polibromurato prozkinio ZnO. Al di là diIin anekdoiiki karikaioura ios brillante ma akoinoniios epiziimona, ilGrigori Perelman dipendenti …